Voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Alle door Nils & Olle vermelde productprijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. De productprijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden aan de bestelling toegevoegd.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aankoop, offerte en overeenkomst tussen Nils & Olle en de klant waarop Nils & Olle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart u dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van Nils & Olle.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Nils & Olle worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden beschreven zijn eveneens van toepassing op de door Nils & Olle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De producten

 • De aangeboden producten van Nils & Olle worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven door tekst en foto. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat u bij aankoop verschuldigd bent en wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Levering

 • Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Nils & Olle verstuurt de bestelling na ontvangst betaling van de klant.
 • Het leveringstermijn van de bestelling bedraagt uiterlijk 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze levertermijn is geen fatale levertermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Nils & Olle doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, ontvangt u van Nils & Olle bericht. U heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om de overeenkomst met Nils & Olle te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail of per post) te melden aan de klantenservice van Nils & Olle.

Transport & Kosten

 • Bij elke bestelling betaald u verzendkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat , de omvang en het gewicht van de bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld bij het bestel-overzicht dat u van Nils & Olle ontvangt. Klik hier voor het overzicht van onze verzendkosten.
 • Het risico tijdens het transport van het bestelde product is voor Nils & Olle. Nadat de producten door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van het product op de klant over.

Retourneren

 • U kunt de bestelling binnen 24 uur annuleren.
 • De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele bestelling) te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits de artikelen in originele staat zijn, de originele labels bevatten; in de originele verpakking zitten; de verpakking in originele staat is.
 • Artikelen die op maat of op specifieke aanvraag zijn geleverd kunnen Nils & Olle niet terugnemen.
 • Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geretourneerd worden.
 • Artikelen ruilen kan binnen 14 dagen na ontvangst. Mits de artikelen in originele staat zijn, de originele labels bevatten; in de originele verpakking zitten; de verpakking in originele staat is.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Na ontvangst en goedkeuring van Nils & Olle over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag teruggestort.

Klachten

 • Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u na levering via e-mail of per post contact opnemen met Nils & Olle. Klik hier voor onze contact informatie.
 • Klachten moeten binnen 7 dagen na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nils & Olle. Mits Nils & Olle anders besluit.
 • De bij Nils & Olle ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nils & Olle binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Bij artikelen die u op eigen initiatief terugstuurt, komen de verzendkosten voor uw rekening. Nils & Olle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Garantie

 • De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 • Nils & Olle hanteert een garantieperiode van 1 maand. Als de fabrikant van het desbetreffende product een andere garantie hanteert, zal deze aangehouden worden.
 • De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Aansprakelijkheid

 • Nils & Olle is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs en informatie is gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal dit worden aangepast.

Privacy

 • Nils & Olle zal de persoonsgegevens van haar klanten en nieuwsbrief abonnees alleen gebruiken voor het verzorgen van bestellingen en eigen gebruik.
Klachtenservice

 • Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden dient plaats te vinden met:
  Nils & Olle – Holtgesbroek 1622 – 6546 PL Nijmegen – info@nilsenolle.nl